Om oss

Välkommen till Vulcans Musikkår


Vi är en symfonisk blåsorkester belägen i Tidaholm sedan 1894. Vi består av ca 35 aktiva musiker ledda av dirigent Peter Svensson.


Musikkårens repertoar är bred och vi spelar allt från marscher och klassisk musik till populär- och filmmusik. Våran sättning är främst i sittandes konsertformation men vi framför även marscher till fots om så önskas.


Kåren har cirka 25 framträdanden per år vilka är jämnt utspridda under året. Höst- och vårkonserterna är två av våra större framträdanden, men vi uppträder även på torgspelningar, nationaldagsfirande, julkonserter, kyrkokonserter m.m.


Kåren var även med och tävlade i Linköping 2016, 2017 och 2019 på Svenska Mästerskapen för blåsorkester, där vi belönades med silver alla tre gångerna.

Dirigent


Kåren leds sedan 1994 av Peter Svensson som är utbildad på Stockholms Musikpedagogiska institut och som jobbar som musiklärare på Kulturskolan Smedjan i Tidaholm

Mässingssextett, Storband & Saxkvintett


Utöver Vulcans Musikkår kan vi stoltsera med flera andra sättningar som kan spela efter önskemål och behov.

Vi har Mässingssextetten, Vulcan Big Band och Saxkvintetten.

Historia


Under 1890-talet startade direktör George Murray och disponent Hans Gustafsson Vulcans Tändsticksfabrik i Tidaholm. Efter stora framgångar och en hög försäljning blev fabriken världens största tändsticksfabrik med 1200 anställda och en produktion av 1,5 miljoner tändsticksaskar per dag.


Med Vulcans stora framgångar kom också fabriken att bekosta stora delar av kulturlivet i Tidaholm där bl.a. militärmusikern Johan Albert Perfekt blev ansvarig att starta en mässingssextett. Därmed hade år 1894 Vulcans Musikkår bildats.

I över 100 år har musikkåren levt och verkat i Tidaholm med omnejd. Läs mer om musikkåren och dess historia i musikkårens 100-årsskrift som gavs ut i samband med musikkårens 100-årsjubiluem 1994.

Vulcans Musikkårs

          100-årsskrift

Musikkåren med dirigent Ivar Wedelin utanför Bibliotekshuset 1905.

Instrumenten


Då instrumenten vid musikkårens start 1894 var väldigt dyra, stod även kåren för dessa till sina musiker. Instrumenten inhandlades från den välkända Svenska fabriken Ahlberg&Ohlson grundat 1850. Kvitton för kårens första instrumentinköp finns kvar och är väl bevarade i Vadstena landsarkiv. På kvittona kan man tydligt avläsa sättningen för den första mässingssextetten. Inköpet bestod av två ess-kornetter, en B-kornett, ett horn i ess, ett tenorhorn i B, en tenorbasun i B samt en stor bombardon, som är en bas i F. Detta till en kostnad av 600 kr. Senare köptes även en virveltrumma samt en bastrumma in. Redan 1895 dubblade musikkåren sina medlemmar till 13 musiker och har gått från en mässingssextett till en mässingsorkester, även kallad kavallerimusik.


1899 då Carl Neuman tar över dirigentpinnen kommer även träblåset med in i bilden. Med tiden har musikkårens sättning moderniserats. Ess-kornetter och ventilbasuner har tex ersatts av trumpeter och tromboner. Idag är kåren en s.k. symfonisk blåsorkester.


Många av musikkårens första instrument finns fortfarande kvar och har värderats av Musikmuséet i Stockholm till en riktig musikskatt.

Några av de tidigaste instrumenten. En ess-kornett, en B-kornett samt en bombardon.

Notbiblioteket


Vulcans Musikkår har ett notbibliotek av mycket hög status. Den kulturskatt som ligger väl sorterad från A till Ö i Bibliotekets skåp och hyllor är för musikkåren ovärderlig. Repertoaren är stor och notbiblioteket innehåller originalnoter för mässingssextett från musikkårens start i slutet av 1890-talet, fram till modern filmmusik från 2000-talet.


Dock har ordningen bland noterna inte alltid varit där den är idag. Innan musikkåren fick

sin nuvarande repetitionslokal rådde stor utrymmesbrist och noterna blev placerade i diverse lådor helt i oordning. Räddningen kom på 1980-talet då Bengt Stenberg tog på sig det enorma arbetet att sortera och katalogisera musikkårens tusentals notblad.

Sedan den stora insatsen på 1980-talet har kåren fortsatt att arbete fram sitt notbibliotek, både när det gäller ordning men även storleken.

Vulcan Marsch


Vid Vulcans Musikkårs 25-årsjubileum 1919 tillägnades Vulcans Tändsticksfabrik denna marsch, komponerad av musikkårens dåvarande dirigent Carl Holmberg. I marschens olika frasindelningar illustrerade kompositören i målande toner företagets verksamheter.


Vulcan Marsch är fortfarande en av våra mest spelade marscher och framförs ofta som extranummer vid våra konserter.